Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników jest priorytetem działalności naszej firmy. Dlatego też nasze wszelkie działania wykonujemy w oparciu o standardy wynikającymi z przepisów Bezpieczeństwa Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Środowiska, Urzędu Dozoru Technicznego, BHP i własnych procedur bezpieczeństwa opracowanych przez naszych specjalistów.

Najważniejszą rzeczą gwarantującą zachowanie bezpieczeństwa jest jakość produktu. Zarówno jest to jakość samego gazu, jak i urządzeń służących do jego przechowywania (butli, zbiorników, urządzeń gazowych).

Opis zakładu o zwiększonym ryzyku, oraz informacja na temat bezpieczeństwa i sposobów postępowania na wypadek wystapienia poważnej awarii - Poznań

Opis zakładu o zwiększonym ryzyku, oraz informacja na temat bezpieczeństwa i sposobów postępowania na wypadek wystapienia poważnej awarii - Krzyż