Butle turystyczne

Nasze butle gazowe znajdują również szerokie zastosowanie w turystyce. Butle turystyczne Hadex-Gaz to świetne rozwiązanie, które daje niezależność każdemu użytkownikowi i dostęp do energii we wszystkich miejscach na świecie. Jako jedyni w Poznaniu posiadamy uprawnienia do napełniania butli turystycznych.

Zapewniamy kompleksową obsługę butli turystycznych na, którą składa się:
- malowanie
- legalizacja przez Urząd Dozoru Technicznego
- wymiana zaworów

Butle turystyczne zarówno z uwagi na ich ciężar jak i wielkość oraz sposób korzystania, wymagają szczególnych warunków napełniania i kontroli. Hadex–Gaz posiada w związku z tym nowoczesną, elektroniczną linię napełniania i kontroli butli.

Nasze butle turystyczne w kolorze firmowym Hadex-Gaz można wymieniać w wybranych punktach wymiany butli gazowych oznaczonych tablicami z logo Hadex-Gaz, które są dostępne na terenie całej Wielkopolski.