Często zadawane pytania

1. Jak bezpiecznie mogę podłączyć butlę?

Podłączenie butli do odbiornika gazowego może nastąpić tylko wtedy, gdy zawór butli jest zamknięty. Dopiero wtedy można zdjąć plastikową zaślepkę. Zanim przykręcimy reduktor, trzeba sprawdzić, czy w wylocie zaworu znajduje się uszczelka.

2. Jak powinienem przechowywać nieużywaną butlę?

Butla napełniona gazem musi być przechowywana w suchym i przewiewnym pomieszczeniu. Zawór powinien być zaślepiony plastikową nakrętką. Jeśli butla nie jest podłączona do żadnego urządzenia, nie może być przechowywana w pomieszczeniu mieszkalnym. Ponieważ gaz płynny jest cięższy od powietrza, pomieszczenie do przechowywania butli musi być zlokalizowane powyżej poziomu otaczającego terenu.

3. Jak mam postępować w przypadku ulatniania się gazu?

W przypadku stwierdzenia wycieku gazu (wyczuwalny będzie specyficzny zapach) należy wywietrzyć pomieszczenie, wyłączyć w całym domu instalację elektryczną oraz sprawdzić szczelność połączenia. Jeśli mimo to gaz będzie się ulatniał należy natychmiast wynieść butlę na zewnątrz budynku.

Gaz w butli 11 kg to paliwo ciekłe  (najczęściej mieszanka propan-butan) znajdujące się pod wysokim ciśnieniem. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast zadzwonić na pogotowie gazowe, straż pożarną lub policję. Pod żadnym wypadkiem nie wolno dokonywać samemu naprawy instalacji gazowych.

4. Kiedy butla nie nadaje się do użytku?

Wady dyskwalifikujące butlę to:

 • uszkodzone osłony z uchwytami do przenoszenia,
 • wgniecenia korpusu butli,
 • uszkodzone stopy butli – szczególnie uszkodzenia o charakterze korozyjnym!

5. Jak mogę sprawdzić czy użytkuję bezpieczną butlę?

Jeśli kupujemy nową butlę, powinna ona pochodzić od renomowanego producenta – na zawór musi być założona plomba (z identyfikatorem producenta), a butla powinna posiadać informację, w której rozlewni gazu była napełniana.

Butla musi być zbadana przez jednostkę kontrolną (powinna mieć znak jednostki kontrolnej i określoną datę ponownego badania technicznego), powinna też mieć oznaczony stopień napełnienia (maksymalny stopień jest określony przez producenta). Niezbędnym elementem jest czytelna tabliczka znamionowa.

Zawsze przed podłączeniem butli sprawdzamy czy:

  1. zawór jest zamknięty,
  2. stan uszczelki gumowej (jeśli jej nie ma nie wolno podłączyć butli),
  3. po podłączeniu sprawdzamy np. za pomocą mydlin lub innego środka
   pianotwórczego czy między złączeniem nie wydobywa się gaz (pęcherzyki-bąbelki
   powietrza).

Pod żadnym pozorem nie należy sprawdzać szczelności za pomocą ognia.

Pamiętaj:

 1. Butla podłączona np. do kuchenki musi stać prosto. Nie wolno jej kłaść ani przechylać.
 2. Zawsze na noc zakręcaj zawór.
 3. Ulatniający się z butli gaz miesza się z powietrzem tworząc przy odpowiednim stężeniu mieszaninę wybuchową.
 4. Na każdej butli znajduje się szczegółowa instrukcja obsługi.

6. Jak przewozić butlę?

Bezpieczny transport butli gwarantuje, że nie ulegnie ona uszkodzeniu mogącemu zagrozić naszemu bezpieczeństwu. Butla musi być odpowiednio zabezpieczona i umocowana aby nie uderzała o inne przedmioty. W żadnym wypadku nie można butlą rzucać.