Znak towarowy

Hadex-Gaz posiada rozpoznawalne butle firmowe (11 kg) chronione prawnie znakiem towarowym. Nasze butle są w kolorze purpurowym (Ral 4006) i stanowią jeden z najbardziej rozpoznawanych produktów w obrocie gazu płynnego.
Nasz znak towarowy jest gwarancją bezpieczeństwa i najwyższej jakości. Używanie go wymaga zgody firmy Hadex-Gaz.